неделя, 30 август 2009 г.

Блогърите дължат данъци, ако имат доходи от дейността си

Становището на Националната агенция за приходите предизвика широк отзвук сред цялото общество на пишещи в собствени сайтове или блогове.
      Блогърите ще плащат данъци, ако получават доходи от тази си дейност. Това е становището на Националната агенция за приходите, публикувано на сайта. То е отговор на въпрос на блогър, но предизвика широк отзвук сред цялото общество на пишещи в собствени сайтове или блогове. Според отговора на НАП рекламни приходи на личните сайтове и блогове може да се разглеждат като три типа. В първия случай блогърът може да е едноличен търговец. Тогава облагаемата му основа и данъчното третиране стават по определения в закона ред.

     Ако лицето е на свободна професия, например счетоводител, и води сайт за счетоводство, тогава приходите му ще се отчитат като доходи от друга стопанска дейност. Така ще формират данъчна основа, която се намалява с 40% нормативно признати разходи, както за всички хора със свободни професии. В този случай преди облагането от нея се изваждат и внесените осигурителни вноски.

    Ако лицето се осигурява по силата на друг договор и дейност, то не е задължено да прави вноски и за тази си дейност.

    Последният вариант е, когато блогърът не осъществява стопанска дейност или все пак да извършва такава, но сайтът и заплащаните по него разходи по никакъв начин не са свързани с извършваната от него дейност. В този случай доходите са облагаеми и се третират като доходи от източници, които не са изрично посочени в закона за облагане на доходите на физически лица. Тогава годишната данъчна основа се формира от тези доходи и се намалява с направените от лицето осигурителни вноски. Тогава обаче липсва правна възможност от облагаемата основа да се приспадат направените разходи.

    Осигуряването на блогърите пък се урежда от Кодекса за социално осигуряване. В случай че няма сключени договори, за целите на осигуряването работата по интернет сайт представлява трудова дейност, която лицата извършват за свой риск и за своя сметка. Осигуряването им се провежда по установения ред, като осигурителните вноски са за тяхна сметка и се дължат авансово между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона. От НАП уточняват, че ако лицето, водещо свой блог или сайт, няма приходи от него, а също така е безработно и неосигурено, не е длъжно да прави вноски, но възможността съществува, ако изяви желание и има възможности.http://www.dnevnik.bg/pazari/finansi/2009/07/23/760325_blogurite_duljat_danuci_ako_imat_dohodi_ot_deinostta_si/

Няма коментари:

Публикуване на коментар